Condicions Generals Trans Ports Btt

x

A.- S’estableixen les condicions generals de la Trans Ports Btt.

TRANS PORTS BTT és una ruta circular de 2, 3 o 4 dies per fer amb BTT i en cap cas és una competició. Atès que l’organització NO ES FA RESPONSABLE dels possibles accidents o eventualitats que sorgeixin, amb la contractació s’hi inclou l’assegurança obligatòria segons la legislació vigent. Inclou cobertura per infecció de l’assegurat de Covid 19.
El client es compromet a respectar el medi natural, conduint amb responsabilitat per no fer malbé el medi ambient. Així mateix, es compromet a respectar la flora i la fauna. També a no alterar ramats ia tancar els passos/portes de bestiar respectat les indicacions dels propietaris dels terrenys de pas. Es recorda que part del recorregut transcorre pel Parc Natural dels Ports.
TRANS PORTS BTT és una marca registrada propietat de cat, que només es pot contractar a través de l’Agent de Viatges de GuiesBtt.cat, situat al 08250 Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona). Tel. 610.355 736. info@guiesbtt.cat, d’ara endavant, Viatges GuiesBtt.cat.
Es podrà fer la reserva enviant un correu al Formulari de Consulta adjunt (pestanya Reserves i Preus). O a info@guiesbtt.com indicant a l’assumpte RESERVA. S’hauran de detallar les dates de sortida i el tipus de proposta sol·licitada. Com a resposta se us enviarà un «Document de Reserva» amb les condicions amb aquesta finalitat. En qualsevol cas, la reserva no serà vàlida fins que no s’hagi efectuat el pagament del 50% del total, en concepte de reserva, abans de 30 dies naturals de la sortida. La resta del pagament serà abans dels 15 dies de la sortida. La realització de la reserva en menys de 30 dies naturals a la data de sortida, no garanteix la disponibilitat d’allotjament.
Per realitzar la Trans Ports Btt, caldrà haver efectuat prèviament el pagament ÍNTEGRE del total.

x

B.- Hi ha tres modalitats de ruta:

 1. Trans Ports Btt 2 dies (Auto Guiada)
 2. Trans Ports Btt 3 dies (Ruta Guiada i Auto Guiada)
 3. Trans Ports Btt 4 dies (Ruta Guiada i Auto Guiada)

x

C. Hi ha dues opcions de ruta: 

 • Auto Guiada. L’organització facilita els tracks per tal que el client els incorpori a l’aparell GPS i mapes de la ruta)
 • Ruta Guiada. Un membre de l’organització en Btt acompanya als clients per tal de guiar-los durant la ruta.

x

D.- Hi ha dues opcions en cada modalitat:

 • Opció Base (règim Mitja Pensió; és  a dir, sense els dinars)
 • Opció Complerta (règim Pensió Complerta; és a dir, amb els dinars inclosos)

x

RESUM DE CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE.

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ.

Regulació jurídica aplicable: La relació contractual entre l’agència organitzadora i el client és regeix per les clàusules del contracte de viatge combinat. També per la fitxa tècnica del viatge que detalla el seu contingut definitiu. I en tercer lloc per les presents condicions generals, totes redactades de conformitat amb el que disposa la reglamentació catalana de les agències de viatge.

INSCRIPCIONS

Al moment de la inscripció s’ha d’efectuar un dipòsit de com a mínim un 50% de l’import total del viatge. Per tant, no es considerarà cap reserva conforme fins que es realitzi el dipòsit. A partir d’aquest moment, en cas de cancel·lació per part del client, incorrerà en el pagament d’un 5% dels gastos de gestió, més els corresponents gastos d’anul·lació si n’hi hagués. L’import restant (l’altre 50 %) s’ha de pagar abans dels 15 dies abans de la sortida, llevat que s’especifiqui el contrari al pressupost / confirmació de reserva.

En cas que una persona inscrigui a altres, assumeix en el seu nom totes i cada una de les implicacions especificades en aquestes condicions generals.

PREUS

Qualsevol variació en el preu podrà donar lloc a la revisió, sempre que aquesta es produeixi abans dels 20 dies de la sortida (segons l’article 20 del Decret 168/1994). Tanmateix, aquestes modificacions seran notificades al consumidor, qui, en cas que la modificació superi el 15 % del preu del viatge, podrà:

1.- Desistir sense cap penalització

2.- Acceptar l’esmentada modificació del contracte.

En cap cas es revisaran a l’alça els preus abans de 20 dies de la data d’inici del viatge, una vegada les sol·licituds estiguin signades i confirmades.

ANUL·LACIONS

A causa de les especials condicions de contractació dels viatges amb bicicleta, per norma general (llevat que s’especifiqui el contrari al pressupost realitzat) s’estipulin les següents condicions d’anul·lació:

 • Entre 60 i 31 dies abans de la sortida el 20% de l’import total del viatge.
 • Entre 30 i 21 dies abans de la sortida el 50% de l’import total del viatge.
 • Entre 20 i 11 dies abans de la sortida el 75% de l’import total del viatge.
 • 10 dies abans de la sortida: 100% de l’import total del viatge

Alhora, s’informa al client que disposa de la possibilitat (opcional) de contractar una ampliació de la pòlissa amb la inclusió de la cancel·lació. Val a dir que la cancel·lació serà vàlida només en les condicions especificades en la pòlissa de cancel·lació.

Rutes Btt. Trans Ports Tortosa Beseit en Btt

DOCUMENTACIÓ

Tots i cada un dels participants són els responsables de tenir la documentació necessària i del seu estat d’actualització (DNI, passaport, visats, documentació sanitària i altres que calguessin). Per tant, GuiesBtt.cat actua com a informador, ja que és responsabilitat del client disposar dels documents necessaris. En cas que una documentació incorrecta o insuficient obligui el client a cancel·lar o anul·lar un viatge / ruta s’aplicaran les condicions indicades a l’apartat d’anul·lacions.


RESPONSABILITATS

L’agència organitzadora declara explícitament que actua com a intermèdia entre els viatges i les entitats o persones que facilitin els serveis contractats. D’altra banda, El CLIENT és informat i accepta en nom de tots els viatges inclosos a la reserva les peculiars característiques del viatge alternatiu amb activitats de risc que adquireix. Alhora, reconeix que ha estat correctament informat per part de l’agent de viatges sobre els perills de la pràctica de l’activitat esportiva a realitzar i que assumix el risc sota la seva única i exclusiva responsabilitat. A més, declara estar en disposició de les habilitats en ús de la bicicleta mínimes i necessàries per a la pràctica del Btt.

Alhora, l’agent de viatges s’encarrega de la tramitació de l’assegurança d’accidents necessària. El client és responsable d’una pràctica segura i responsable, declinant qualsevol responsabilitat sobre GuiesBtt.cat i els seus proveïdors, de les possibles conseqüències que la seva manca i/o mala pràctica poguessin derivar.

En cap cas GuiesBtt.cat assumeix cap sanció per negligència del client, sigui per la infracció que sigui.

Open chat
Salut, Hola, Hello 👋
Et puc ajudar?, Te echo una mano? Can we help you?