Política de Privadesa

Política de privadesa per la pàgina web corporativa.

En relació a la Política de Privadesa, per mitjà d’aquest lloc web, es recullen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i el manteniment d’alguns dels nostres serveis.

Us informem que el titular del lloc web (Responsable del tractament) compleix amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals (d’ara endavant, LOPDGDD). També amb el Reglament UE 2016/679, General de Protecció de Dades (d’ara endavant, RGPD). A més d’una altra normativa vigent i d’aplicació a cada moment, vetllant per garantir un ús i tractament correctes de les dades personals de l’usuari.

De conformitat amb l’article 13 del RGPD i 11 de la LOPDGDD, aquesta Política de Privadesa s’aplica als tractaments de dades de caràcter personal que JOSEP VALLS PELLICER realitza com a responsable del tractament. Sempre en relació amb les dades que els usuaris i/o clients (persones físiques) faciliten com a conseqüència de la sol·licitud d’informació i/o contractació dels serveis i/o productes que presta i comercialitza. Pot ser a través d’aquesta pàgina web, o bé recollits a qualsevol de les seccions de la pàgina.

Identitat del responsable del tractament de les vostres dades personals 

 • Responsable del tractament: JOSEP VALLS PELLICER
 • Adreça: MARIA AURELIA CAMPMANY 28 – CP: 08250 – SANT JOAN DE VILATORRADA (BARCELONA)
 • CIF: 46344114B
 • EmailINFO@GUIESBTT.CAT

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LLURS DADES PERSONALS

Llurs dades personals s’utilitzaran amb la finalitat genèrica de gestió i control de la relació comercial. És a dir, l’establerta entre l’usuari i el responsable del tractament, i específicament per a:

 • Gestionar l’accés complet i la utilització correcta dels serveis i/o productes per part dels usuaris.
 • Per comunicar-se amb els usuaris en resposta a incidències, sol·licituds, comentaris i preguntes que ens realitzi a través dels serveis i/o productes. Així com als formularis de contacte de la nostra pàgina web ( inclosos correus electrònics i/o trucades telefòniques).
 • També proporcionar, actualitzar, mantenir i protegir els serveis i/o productes i activitats.
 • A més d’oferir nous serveis i/o productes, ofertes especials o actualitzacions.
 • Si escau, gestionar processos de selecció de personal en processos selectius de treballadors i/o col·laboradors..

 

 

QUINES ALTRES FINALITATS TÉ EL TRACTAMENT DE LES DADES?

 • Comunicacions: Podrem enviar-vos correus electrònics, missatges i altres tipus de comunicació en referència als serveis i/o productes, qüestions tècniques i canvis en aquests. Aquestes comunicacions es consideren part dels serveis i/o productes i no hi pot renunciar.
 • Alhora, si convé, comunicacions comercials (màrqueting): Podrem utilitzar les vostres dades personals per contactar-vos, tant per via electrònica com no electrònica, per realitzar enquestes i obtenir la vostra opinió sobre el servei prestat. Ocasionalment, per notificar canvis, desenvolupaments importants dels serveis i/o productes, ofertes i/o promocions dels nostres serveis i/o productes o de terceres empreses relacionades amb nosaltres. Aquestes ofertes comercials seran, en tot cas, autoritzades de manera expressa i separada per lusuari. Aquest pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre aquestes notificacions utilitzant el mecanisme implementat a aquest efecte. O bé, des de les preferències del compte de client.

No tractarem les vostres dades personals per a cap altra finalitat més enllà de les descrites anteriorment tret que: a) vingui imposat per llei, o b) hi hagi algun requeriment judicial i/o administratiu. Això implica un tractament de dades amb finalitats diferents de les exposades.

 

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran i es tractaran mentre es mantingui la relació de prestació de serveis i/o productes, sens perjudici de la possibilitat d’exercitar els seus drets en matèria de protecció de dades (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació) , portabilitat ia no ser objecte de decisions individuals automatitzades).

La Política de Privadesa us informa que les dades personals de les persones interessades en la recepció d’informació sobre els serveis i/o productes es mantindran en el sistema de forma indefinida mentre l’interessat no sol·licite la supressió

 

 

LEGITIMITZACIÓ DEL TRACTAMENT

JOSEP VALLS PELLICER tracta les vostres dades personals d’acord amb les dues bases legals següents: Consentiment de l’interessat (1) i l’interès legítim (2).

 1. El consentiment de l’interessat prestat per a les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà:

 • Abans de procedir a tractar les vostres dades,
 • En el procés de registre com a client o,
 • En el moment d’enviar comunicacions de JOSEP VALLS PELLICER.

Les sol·licituds d’informació que ens faci arribar requereixen que l’interessat ens faciliti de forma voluntària les dades necessàries per poder atendre’l o prestar-li els serveis i/o productes. Això no obstant, l’interessat pot negar-se lliurement a facilitar-nos aquestes dades o, posteriorment, revocar el consentiment prèviament atorgat per tractar les seves dades. Ara bé, aquesta negativa implicarà la impossibilitat que puguem atendre la vostra petició

 1. L’interès legítim

El de JOSEP VALLS PELLICER a mantenir i fidelitzar els seus clients i/o usuaris i atendre millor les seves expectatives o interessos prèviament manifestats. Per exemple: millorar els productes i/o serveis oferts, gestionar sol·licituds, consultes o reclamacions, oferir productes similars als contractats, informar sobre promocions i descomptes vigents, entre d’altres. Tot allò indicat anteriorment s’entendrà sense perjudici del compliment per part de JOSEP VALLS PELLICER de la resta d’obligacions. També les relatives a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica.

JOSEP VALLS PELLICER entén que, en facilitar-nos les dades personals, l’interessat garanteix i es fa responsable de la veracitat, actualitat i exactitud d’aquestes dades. L’interessat també accepta i consenteix expressament en el seu tractament per a les finalitats abans descrites.

 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS.

Amb caràcter general, JOSEP VALLS PELLICER no cedirà les vostres dades personals a tercers. Excepte quan hi estiguem obligats legalment o vostè ens ho hagi autoritzat expressament en fer ús dels nostres serveis i/o productes.

JOSEP VALLS PELLICER no realitzarà transferències internacionals de les dades personals demanades a través d’aquest lloc web, a excepció dels supòsits següents: 

 • Que la transferència internacional de dades sigui necessària per a l’execució d’un contracte o mesures precontractuals en què l’interessat sigui part.
 • A més que la transferència internacional de dades sigui necessària per aplicació de la legislació vigent.
 • També que la transferència internacional de dades tingui lloc per mitjà de consentiment exprés de l’interessat.
 • O bé, que la transferència internacional de dades tingui lloc per trobar-se allotjada la pàgina web en servidors ubicats fora del Espai econòmic Europeu.

En tot cas, en els supòsits en què es puguin produir transferències internacionals de dades, JOSEP VALLS PELLICER comprovarà que el país importador de dades garanteixi un nivell adequat de protecció en aplicació de la normativa vigent.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES.

La normativa de protecció de dades permet que pugui exercir davant del responsable del tractament dels drets. En concret, els daccés, rectificació, oposició, supressió (“dret a l’oblit”), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades. A continuació us expliquem en què consisteixen aquests drets:

 • Dret deaccés: Permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • El Dret de Rectificació: Permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets i garantir la certesa de les seves dades personals. quan ja no siguin necessaris per a l’execució o la prestació del servei. el seu cessament. Llevat, òbviament, per motius legítims o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. En aquest cas, els mantindrem bloquejats durant el termini corresponent.
 • I el Dret d’oposició a l’enviament de publicitat: Els interessats podran oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials. En aquest cas podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment a rebre aquestes notificacions.

 

ALTRES DRETS INCLOSOS.

 • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: Les persones interessades poden sol·licitar rebre les dades que l’incumbeixin i que ens hagi facilitat. Fins i tot que –sempre que tècnicament sigui possible– els enviem a un altre responsable de tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): Les persones interessades tenen dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes jurídics o afecti significativament l’interessat.
 • Possibilitat de retirar el consentiment: L’interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment prestat en el moment de facilitar-nos les dades.

 

EXERCICI DELS SEUS DRETS

Si voleu exercir algun dels drets exposats, preguem que es posi en contacte amb nosaltres. Podeu fer-ho a través de les dades de contacte que apareixen a “Identificació del Responsable del tractament de les dades personals”. Ha d’incloure la informació següent: Nom i cognoms, número de DNI, adreça postal i/o electrònica de contacte, indicant el tipus de dret i especificant-ne les condicions.

Possibilitat de reclamar davant l’Autoritat de Control: JOSEP VALLS PELLICER us informa igualment d’un dret més: El que us assisteix de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd .és). Podrà fer-ho (també) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Conservació de determinades dades de la Política de Privadesa.

JOSEP VALLS PELLICER informa que haurà de procedir a retenir i conservar determinades dades de trànsit generades durant el desenvolupament de les comunicacions. La finalitat és la de cedir-los a les autoritats legitimades, quan hi concorrin les circumstàncies legals previstes. Això és en compliment de les disposicions de la Llei 25/2007, del 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques ia les xarxes públiques de comunicacions.

Dades registrades

Els nostres servidors recopilen informació automàticament quan l’usuari utilitza els serveis dels webs. Aquestes dades de registre poden incloure ladreça IP. També la identificació del dispositiu des del qual s’accedeix als productes, el sistema operatiu i la configuració del dispositiu, entre d’altres.

Mesures de seguretat

A més, se us informa que EL TITULAR DEL LLOC WEB (Responsable del tractament) té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a:

1.- Garantir la seguretat de les vostres dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat. Cal tenir en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats. Els danys poden venir de l’acció humana o del medi físic o natural.

2.-Així mateix, s’han establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació a la seva organització. Es manté contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privadesa de les dades.

Cookies:

La nostra pàgina web utilitza cookies. Podràs trobar tota la informació detallada relativa a les galetes a la nostra Política de galetes.

Open chat
1
Hola,
Vols que t'ajudem?